എളുപ്പത്തിൽ #mosquito larve ഉണ്ടാക്കാം || best zero budget #live-feed

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ലൈവ് ഫീഡ് ആണ് mosquito larva . വളരെ അധികം പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . ആഴ്ചയിൽ 2

എളുപ്പത്തിൽ #betta #breeding ചെയ്യാം – ഇങ്ങനെ || easy way to breed betta

എന്റെ 2 വർഷത്തിലെ ബീറ്റാ ബ്രീഡിങ് അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ betta breeding ചെയുന്ന വഴി ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ യിൽ പറയുന്നത് . #bettabreeding #betta

#Moina culturing | എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താം | all about moina

#gardenandaquarium #moina #livefeeds ഞാൻ മൊയ്‌ന വളർത്തുന്ന രീതിയും .. അവ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയും ആണ് ഈ വീഡിയോ യിൽ പറയുന്നത് .. ഒരു 2 വർഷം ആയി ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ

Zero budget way to keep betta fish || ഇനി ഗ്ലാസ് വാങ്ങി പൈസ കളയണ്ട ..

Fighter fish നെ വളർത്തുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ അവയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്‌തു വളർത്തുന്നത് .. 2-3 മാസം പ്രായം ആവുമ്പോൾ സാധാരണ betta കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്‌തു വളർത്തുന്നത്

എന്റെ മീനുകളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് || daily morning feed #livefeeds

ഞാൻ എന്റെ മീനുകൾക്ക് എല്ലദിവസവും രാവിലെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപെടുത്തുന്നു .. #gardenandaquarium #livefeeds #guppies watch , share and support .. Thank you 🙏🏻 *home bred

How to Breed #gourami fish || വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങിനെ #gourami ബ്രീഡ് ചെയ്യാം

#gourami #gardenandaquarium #gauramifishbreeding തികച്ചും നാച്ചുറൽ ആയ രീതിയിൽ ഗൗരാമി ഫിഷ് എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാം എന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇതു .. പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ഒരു ബ്രീഡിങ് രീതി.. Share , like

My metal black lace #guppies and technique of breeding ( Malayalam )

#gardenandaquarium #guppybreeding #guppy ഞാൻ വാങ്ങിയ metalblack lace ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപെടുത്തുന്നത് .. അവയുടെ ബ്രീഡിങ്ങും , ബ്രീഡിങ് box ന്റെ ഉപയോഗവും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കു കാണാം … *home bred